سازمان بورس و اوراق بهادار "کمیته راهبری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS)" را متشکل از نمایندگان معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان امور مالیاتی و برخی از خبرگان مالی در حوزه بازار سرمایه و حرفه حسابداری و حسابرسی، تشکیل داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، حسن امیری، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان خبر فوق، گفت: این کمیته در راستای بسترسازی اجرای سیاست‌های دولت برای توسعه بازار سرمایه در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار اوراق بهادار، ارتقای جایگاه شفافیت اطلاعاتی کشور از منظر بین‌المللی، فراهم کردن امکان استفادۀ مؤثرتر از فناوری‌هایی چونXBRL جهت افزایش شفافیت اطلاعات و ضرورت حرکت به سوی پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه سازماندهی کمیته راهبریIFRS یکی از اولویت ‌های ویژه این سازمان در مسیر حرکت به سوی پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS)، بوده است، گفت: جلسات این کمیته امسال طی دو نوبت در مرداد و مهر ماه، برگزار شد که از جمله مهمترین تصمیمات این جلسات، تشکیل کارگروه‌های "فنی و تخصصی"، "آموزش" و "ارزش‌های منصفانه" تحت نظارت کمیته راهبری به منظور پیگیری و اجرای تخصصی امور و نیز تدوین نقشه راه پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS)، بود.

عضو هیئت‌مدیره و معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس در پایان با اشاره به ضرورت مشارکت فعال شرکت‌ها، حسابرسان و نهادهای ذیربط در اجرای این پروژه ملی گفت: افزایش آگاهی استفاده‌کنندگان از پروژه پیاده‌سازی IFRSمورد تاکید و توجه سازمان بورس و اوراق بهادار است. بر همین اساس بخشی از سامانه رسمی سازمان بورس به این پروژه اختصاص یافته و اطلاع‌رسانی در خصوص تصمیمات، اقدامات و رهنمودهای کمکی جهت اجرای مناسب پروژه صورت می‌پذیرد.

شماران