علی عسکری، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و هیات همراه که به منظور بهره مندی از رهنمودهای علما و مراجع عظام تقلید به شهر قم سفر کرد با آیات عظام نوری همدانی، مکارم شیرازی و سبحانی دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، آیت الله نوری همدانی در این دیدار با تاکید بر این که هدف مالیات باید ایجاد رفاه برای مردم و جامعه باشد، گفت: مردم باید پرداخت مالیات را واجب بدانند.

وی افزود: بحث فرهنگ سازی در حوزه اقتصاد نکته بسیار حائز اهمیتی است، از این رو موضوع مالیات باید در سطح رسانه های جمعی فرهنگ سازی شود به طوری که مردم مالیات را یک وظیفه بدانند.

این مرجع عالیقدر خاطرنشان کردند: به منظور ایجاد رفاه در جامعه و ارایه خدمات مطلوب به مردم، دولت نیاز به تامین منابع دارد که مالیات نیز از جمله این منابع است.

 

** آیت الله مکارم شیرازی: مردم باید پرداخت مالیات را جزء هزینه های زندگی خود بدانند

در دیدار علی عسکری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با آیت الله مکارم شیرازی، ایشان با اشاره بر اهمیت مالیات در اقتصاد کشور، اظهار داشت: مردم باید پرداخت مالیات را جزء هزینه های زندگی خود بدانند.

وی با تاکید بر این که مالیات هزینه تامین امنیت و انجام امور عمرانی نظیر ساخت جاده، تامین بهداشت و نظایر اینها است، عنوان کرد: باید از طریق فرهنگ سازی این موضوع جا بیفتد که مالیات یک حق عمومی است.

وی افزود: تمام نهادها و ارگان های مرتبط بایستی کمک کنند تا قدرت تولید مردم افزایش یابد تا به تبع آن قدرت پرداخت مالیات نیز افزایش یابد. مالیات بایستی از طریق بالا بردن درآمد مردم اخذ شود.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی در پایان خاطرنشان کرد: در ابتدا باید اصل عادلانه بودن مالیات مورد توجه قرار گیرد و سپس باید با گوش کردن به حرف مردم، مشکلات آنان را برطرف کرد که این کار با ارائه آموزش های لازم به دست اندرکاران انجام شود.

 

**آیت الله سبحانی: با ایجاد فضای کار و تولید توسط دولت،مردم بایستی مالیات خود را بپردازند

آیت الله جعفر سبحانی نیز تاکید کرد: برای مردم فضای کسب و کار فراهم شود تا مردم بتوانند به راحتی مالیات بپردازند. وی با اشاره به اهداف متعالی اسلام در برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی خاطرنشان کردند: برای اخذ مالیات باید تلاش شود کشور از رکود خارج و از طرف دیگر دروازه های واردات کالاهای خارجی بسته شود.

علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، پیش از سخنان این مرجع عالیقدر، با ارایه گزارش کاملی از اقدامات سازمان امور مالیاتی در طی سالیان اخیر از جمله ایجاد زیرساخت های طرح جامع مالیاتی و اصلاح قانون مالیات های مستقیم، بهبود نظام مالیاتی و ایجاد عدالت مالیاتی را از مهمترین اهداف نظام مالیاتی برشمرد.

شماران