وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور حکمی، افروز بهرامی را به سمت مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی این وزارتخانه منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور حکمی ضمن انتصاب افروز بهرامی به سمت مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی این وزارتخانه، دستور راه‎اندازی این دفتر را صادر کرد.

در متن حکم صادر شده از سوی محمدرضا نعمتزاده آمده است: با توجه به شکلگیری فضای بین المللی جدید که با تدبیر و پیگیری مقامات عالی کشور و در سایه دیپلماسی سیاسی در حال تکوین است و با به وجود آمدن تعاملات بین المللی و امکان سرمایه گذاری و همکاری های موثر با کشورهای علاقه مند وجود خواهد داشت، دفتر سرمایه گذاری خارجی در وزارت صنعت، معدن وتجارت تاسیس می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی خواست، با به‌کارگیری خلاقیت‌های شخصی، توان همکاران، مشاوران و صاحب نظران و به منظور جلب مشارکت سرمایه گذاری و تامین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری از طریق موسسات پولی و بانکی خارج از کشور اهتمام ورزد.

شماران