مجمع عمومي عادی سالانه اعضای جامعه حسابداران رسمي ايران (نوبت سوم)، چهارشنبه 15 مهر 1394 در محل پژوهشگاه نيرو با حضور 315 حسابدار رسمی از ساعت 9 الي 13 برگزار شد.

به گزارش جامعه حسابداران رسمی ایران، جزئيات اين مجمع متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

شماران