دکتر حسن روحانی، رییس جمهور ایران، به پیشنهاد معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیران امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، و صنعت، معدن و تجارت، در احکام جداگانه ای هشت عضو شورای رقابت را منصوب کرد.این اعضا برای یک دوره شش ساله و در چارچوب ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، منصوب شدند.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، این اعضا برای یک دوره شش ساله و در چارچوب ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، منصوب شدند.

رییس جمهوری به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ، دکتر "رضا شیوا"  و  دکتر "فرهاد خداداد کاشی"  را به عنوان "صاحب نظر اقتصادی" و "سیدابوالفضل فاطمی زاده " را به عنوان "متخصص در امور مالی " به عضویت شورای رقابت منصوب کرد.

 دکتر روحانی همچنین به پیشنهاد وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، دکتر " ابراهیم بهادرانی " و "سید محمد روحانی پور" را به عنوان "صاحب نظر در امر تجارت " و مهندس"احمد دوست حسینی " را به عنوان "صاحب نظر در امر صنعت"، به عضویت شورای رقابت منصوب نمود.

رییس جمهوری همچنین به پیشنهاد وزیر دادگستری ، دکتر "ولی رستمی" را به عنوان "حقوقدان" و "احمد داودی " را به پیشنهاد معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان "صاحب نظر در خدمات زیربنایی" در شورای رقابت، برگزید.

دکتر روحانی در این احکام، توفیق اعضا را در انجام شایسته وظایف و مسوولیت های محوله با رعایت اصول قانونمداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، از خداوند متعال مسالت کرده است.

شماران