با تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۸ و همچنین تشکیل شورای مبارزه با پولشویی و متعاقب آن تصویب دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط شورای مذکور، دیوان محاسبات کشور از سال ۱۳۹۰ عملا اجرای این قانون را در دستور کار خود قرار داده است.

 

به گزارش ديوان محاسبات كشور، به عنوان اولين گام دستورالعمل نظارت بر قوانين و مقررات مبارزه با پولشوئي را منطبق با قوانين و مقررات جاري كشور تدوين و جهت اجرا به كليه گروه ها و هيات هاي حسابرسي ابلاغ نموده است.همچنین دیوان محاسبات کشور به منظور انجام وظایف قانونی و به منظور بهره گیری از تجربیات سایر موسسات عالی حسابرسی و نهادهای حسابرسی بین المللی، ضمن پیگیری آخرین رهنمودها و استانداردهای حسابرسی تدوین شده در زمینه مبارزه با پولشویی، به عضویت کمیته مبارزه با پولشویی در اینتوسای(سازمان بین المللی موسسات عالی حسابرسی در جهان) و آسوسای(سازمان آسیایی موسسات عالی حسابرسی) درآمده و نقش فعالی را در مستند سازی آخرین دستاوردهای حسابرسی مبارزه با پولشویی در جهان و سطح آسیا ایفاء می نماید و تاکنون موفق به تنظیم رهنمود مبارزه با پولشویی و فساد در سال ۲۰۱۴ در سطح اینتوسای گردیده است. در این راستا دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران عضو و سرگروه دهمين پروژه تحقيقاتي آسوساي تحت عنوان «مبارزه با پولشویی و فساد (حسابرسي كشف فساد و تقلب )» بوده است.

شایان ذکر است، کمیته مبارزه با فساد، پولشویی و تقلب ذیل ساختار معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی تشكيل گردیده است. هدف از تشکیل اين کمیته حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات مبارزه با پولشوئي در واحدهاي تحت رسيدگي و مهمتر از آن اثر بخش بودن و كارآمد بودن بكارگيري اين قوانين و مقررات در مبارزه با پولشویي مي باشد که با تشكيل يك تيم حرفه ای مجرب و متخصص در حوزه مبارزه با پولشویي و نظارت بر آن در راستای نیل به این هدف وظایفی از قبیل: تهيه چك ليست نحوه رسيدگي به چگونگي اجراي قانون مبارزه با پولشويي در دستگاه هاي اجرايي (چک لیست های تهیه شده برای گمرک، مالیاتی، ادارات بیمه، امور بانک ها، بازار سرمایه، امور اقتصادی و دارایی، صرافی ها و ... )، تهيه چك ليست نحوه رسيدگي به چگونگي اجراي قانون ارتقاء سلامت نظام اداري در دستگاه هاي اجرايي، تهيه گزارش تخصصي از چگونگي اجراي قوانين و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشويي و ارتقاء سلامت نظام اداري و ارتباط با حوزه هاي فني و حسابرسي و استان ها به منظور دريافت گزارش هاي مرتبط با مبارزه با پولشويي و ارتقا سلامت نظام اداري و تهيه گزارش جامع سالانه از عملکرد دیوان محاسبات در این خصوص را در دستور کار خود قرار داده است.

علاوه بر این کمیته مذکور فعالیت های دیگری را در دستور کار دارد؛

-              بررسی و رصد فعالیت نقاط پرریسک پولشویی و فساد در کشور در چارچوب اختیارات دیوان محاسبات کشور

-              راهبری و انجام تحقیقات مرتبط با حوزه پولشویی و فساد در چارچوب اختیارات دیوان محاسبات کشور

-              رصد آخرین دستاوردها و نتایج اقدامات و فعالیتهای تحقیقاتی مرتبط در حوزه مبارزه با فساد و پولشویی

-              تعامل با سایر سازمان ها و مراکزی که در کشف موارد مرتبط با پولشویی و فسادنقش به سزایی ایفا می نمایند

-              بررسی و اعلام نظر نسبت به گزارش های حسابرسی ارائه شده به دیوان محاسبات کشور در راستای توجه بیشتر به کشف فساد، تقلب و پولشویی

-           استخراج رهنمودها، قوانین و مقررات و دستورالعمل های مرتبط با حوزه فساد با هدف بومی سازی آنها در چارچوب اختیارات دیوان محاسبات کشور به منظور ارائه به دستگاه های تحت بررسی و نیز همکاری با سایر دستگاه های نظارتی.

شماران