نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به شهريور 1394 نسبت به دوازده ماه منتهي به شهريور 1393 معادل 15.1 درصد است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح ذيل است:

  • شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در شهريور 1394 به عدد 225.7 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.6 درصد افزايش يافت.
  • شاخص مذکور در شهريور 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 11.7 درصد افزايش داشته است.
شماران