دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران طی اطلاعیه بر ممنوعیت پذیرش سمت بازرس قانونی شرکت های سهامی توسط شرکای موسسات حسابرسی تاکید کرد.
 

مطابق این اطلاعیه، پيرو ابلاغ آيين‌نامه هيئت‌هاي انتظامي جامعه حسابداران رسمي ایران موضوع ماده 41 اساسنامه اصلاحي مورخ 5 تیر 1390 و جداول انتظامي مربوط، ضمن تأكيد بر اجراي كليه قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ و ضوابط اجرايي توسط حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه، مجدداً توجه شركاي مؤسسات حسابرسي را به اين نكته جلب مي‌نمايد كه پذيرش سمت بازرس علي‌البدل ( و يا بازرس اصلي) در شركت‌هاي سهامي توسط شركاي مؤسسات حسابرسي ممنوع بوده و مشمول تنبيهات و تخلفات انضباطي رديف 98 جدول پيوست آئين‌نامه فوق‌الذكر خواهد بود.
 

شماران