قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 تیر 1394 مجلس شورای اسلامی که در جلسه 7 مرداد 1394 به تایید شورای نگهبان رسیده بود توسط حسن روحانی، رئیس جمهور، برای اجراء به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، متن نامه شماره 63272 مورخ 27 مرداد 1394 حسن روحانی، رئیس جمهور، خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی بدین شرح است:

«وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 31 تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب 1394.7.5 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 34623/165 مورخ 1394.5.19 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور- حسن روحانی»

متن کامل این قانون را می توانید از وبگاه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به نشانی زیر دریافت کنید:
http://www.rrk.ir/laws/ShowLaw.aspx?Code=5225
 

شماران