بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، مؤسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران- ونزوئلا ارسال می شود

با سلام؛

احتراما، پیرو بخشنامه شماره 320465/97 مورخ 12/9/1397 موضوع ابلاغ« قانون اصلاح قانون صدور چک» مصوب سال 1397، بدین وسیله به پیوست تصویر ابلاغیه شماره 20962 مورخ 28/2/1400 ریاست محترم جمهور در رابطه با اصلاح و الحاق موادی به «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه مورخ 29/2/1400 ریاست محترم مجمهور به تصویب رسیده و در تاریخ 18/2/1400 مورد تأیید شورای نگهبان واقع شده، جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفا می گردد. شایان ذکر است، مهم ترین تغییرات اصلاحیه اخیر قانون یاد شده، عبارتست از:

  • مدت اعتبار تعیین شده برای چک به مدت 3 سال از تاریخ دریافت دسته چک (موضوع ماده (6) اصلاحی قانون صدور چک) حذف شده است؛
  • صدور و تحویل چک های تضمین شده توسط بانک ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک (صیاد) امکان پذیر می باشد؛
  • صدور تحویل چک های تضمین شده مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه «صیاد» می باشد؛
  • لازم است به هر برگه چک تضمین شده، یک شناسه یکتا اختصاص یافته و امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده برای  گیرنده چک (ذینفع) فراهم شود؛
  • پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکان پذیر می باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است؛
  • ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده(ذینفع)، صرفاً تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان پذیر است؛

برای مطالعه متن کامل این موضوع به این پیوست مراجعه کنید. 

شماران