«دومین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری بخش عمومی»، شهریور 1396، توسط دانشگاه شمال در شهر آمل برگزار خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، «دومین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری بخش عمومی» روزهای چهارشنبه و پنج شنبه، 1 و 2 شهریور 1396، در محل تالار همایشهای دانشگاه شمال واقع در شهر آمل، مازندران برگزار خواهد شد.دبیرعلمی همایش

 

موضوعات محوری همایش

مهلت ارسال مقالات

علاقه‎مندان ارسال مقاله به این همایش می‎توانند پس از مطالعه «راهنمای ارسال مقاله» (تهیه شده توسط کمیته علمی همایش)، مقالات خود را حداکثر تا 1 مرداد 1396 در یکی از محورهای اصلی زیر به دبیرخانه همایش ارسال کنند. زمان اعلام نتیجه داوری مقالات نیز 25 مرداد 1396 اعلام شده است.

 1. گزارشگری مالی در پرتوIPSAS  و نهادهای ناظر
 2. آموزش حسابداری بخش عمومی : تعامل حرفه و دانشگاه
 3. رویکردهای نوین در حسابداری بخش عمومی
 4. سیستم های اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی
 5. تامین مالی بخش عمومی و اقتصاد مقاومتی
 6. حسابرسی بخش عمومی و رویکردهای نوین
 7. تاثیر استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر گزارشگری مالی
 8. تاثیر استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر سودمندی اطلاعات مالی
 9. تاثیر استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر اثربخشی اطلاعات مالی
 10. عوامل موثر بر سودمندی اطلاعات مالی در بخش عمومی
 11. عوامل موثر بر اثربخشی اطلاعات مالی در بخش عمومی
 12. محدودیتهای حاکم بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی
 13. عوامل موثر بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی
 14. رویکرد تدوین چارچوب نظری بخش عمومی و روش شناسی آن
 15. کاربرد و نقشIT  در حوزه حسابداری بخش عمومی
 16. رویکردهای هنجاری و اثباتی در حوزه بخش عمومی
 17. نقش حسابداری مدیریت در بخش عمومی
 18. حسابرسی داخلی در بخش عمومی: ضرورتها، کارکردها، چالش ها و موانع
 19. مباحث نظری در خصوص مبانی مناسب در حسابداری بخش عمومی ایران
 20. بهینه گزینی از بهترین تجارب در استقرار حسابداری بخش عمومی
 21. رویکرد اخلاقی و اخلاق حرفه ای در بخش عمومی

 

علاقه مندان میتوانند برای اطلاعات بیشتر به وبگاه رسمی این کنفرانس به نشانی http://conf.shomal.ac.ir/PSA96 مراجعه کنند.

 

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 
پردازش گر تراز سامانه