در آخرین ویرایش ارائه شده از  گزارش سالانه تحلیل حسابرسی با  عنوان « چه کسی شرکت‌های عمومی را حسابرسی می‌کند»، چنین نشان داده شده که ده موسسه حسابرسي که بیشترین مشتریان حسابرسی شرکت‌های عمومی را به خود اختصاص داده‌اند، شصت و هشت درصد از کل بازار را شامل می‎شوند، که این آمار در سال دو هزار و بیست، شصت و شش درصد بوده است. آمار شرکت‌های حسابرسی شده توسط این موسسات چهار هزار و پانصد و هفتاد و هشت شركت بوده که در مقابل، آنها چهار هزار و سی  شرکت را در سال دو هزار و بیست حسابرسی کرده‎اند.

در عین حال، با وجود افزایش تعاملات این موسسه حسابرسي ، سهم بازار موسسات حسابرسي بیگ فور بار دیگر اندکی کاهش یافت و پیرو آن سایر اعضای ده موسسه حسابرسي برتر سهم مضاعفی را به کسب کردند.

جهت دریافت جزئیات بیشتر به نمودارهای درج شده در لینک زیر مراجعه کرده یا به وبلاگ Audit Analytics مراجعه فرمایید.

 

 

 

https://www.accountingtoday.com/list/top-firms-grow-their-share-of-public-audits?position=editorial_2&campaignname=ACT%20Daily-06292022&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=V2_ACT_Daily_20210503%2B%27-%27%2B06292022&bt_ee=6Jr16KMvaa8SGMwOlNmcQgtawe0xvvNUw3ZOrqjm4DibeYLtQwFM4Kz%2FdKmPRNfl&bt_ts=1656497028459

شماران