مشاور اجرایی شورای گزارشگری مالی، ضمن در نظر گرفتن جریمه سه میلیون و سیصد و هفتاد و پنج پوندی برای موسسه حسابرسی کی پی ام جی و مبلغ صد و دوازده هزار پوند جریمه برای شریک حسابرسی این موسسه، آنتونی سایکس،  به دلیل اشكالات موجود در حسابرسی گروه رولز رویس در سال دو هزار و ده، این دو را مشمول توبیخ دانست.

جریمه در نظر گرفته شده فوق مربوط به دو مجموعه پرداختی بود که شرکت به نمایندگان در هند پرداخت کرد. این پرداخت‌ها منجر به اتهامات رشوه و فساد شد که بعدها دو مورد (از دوازده مورد) از یک توافق پیگرد قانونی در سال دو هزار و هفده را تشکیل داد که بر اساس آن شرکت رولز رویس جریمه‌های زیادی پرداخت کرد.

گذشته از این که اتهامات رشوه‌خواری و سوء‌استفاده از طریق واسطه‌ها و "مشاوران" در زمان حسابرسی برجسته بود، در همین حین، مغایرت در یافته‌ها منجر به قصور جدی در به دست آوردن شواهد حسابرسی کافی و مناسب و مستندسازی  در پرونده حسابرسی، و دستیابی به کنترل کیفی مناسب بود.

در این ادعا، تخلفات منجر به تحریف بااهمیت صورت‌های مالی نشده است.

 

https://www.pqmagazine.com/pwc-fined-5m-over-audits-of-galliford-try-and-kier/

شماران