طی یادداشت تفاهمی که میان فدراسیون بین المللی حسابداران و آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده، صندوق جهانی مبارزه با ایدز، سل و مالاریا امضا شد، این فدراسیون به حمایت از برنامه‌ریزی برای متخصصان حسابداری و امور مالی محلی و تلاش‌ برای بهبود شفافیت مالی، پاسخگویی و مبارزه با فساد در بخش بهداشت عمومی در سراسر جهان پرداخت.

هدف این پیمان حمایت از ادامه همکاری با افراد مساعدت کننده و نیاز به پاسخگویی و شفافیت در استفاده و نظارت بر منابع مالی است که این دو مهم در طول همه‌گیری بیماری کووید نوزده مورد تاکید قرار گرفت. مشارکت بین این فدراسیون و آژانس‌های مذکور  بر تعهد مشترک این گروه ها برای تقویت مدیریت مالی عمومی در سطح جهانی تأکید دارد.

این یادداشت بر اساس توافقنامه‌ای در سال دو هزار و یازده با هدف بهینه سازی تلاش‌های مشترک شرکای جهانی به منظور به حداکثر رساندن عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت از پایداری برنامه‌های بهداشتی تنظیم شده است. در نهایت، این گروه امیدوار است که این مشارکت به یکپارچگی سرمایه‌گذاری‌ مساعدت‌کنندگان در سیستم‌های ملی، تقویت کنترل داخلی برای کاهش ریسک‌های مالی،  بهبود جذب کمک‌هاو تاثیرگذاری بیشتر کمک کند.

 

https://www.accountingtoday.com/news/ifac-signs-mou-with-usaid-and-others-to-support-financial-management-in-public-health

 

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ