بنا به اظهار مدیران موسسه آمریکایی سی پی اِی، با سوق یافتن دنیا به سوی عدم اطمینان شدید و به همان نسبت افول  پیش روی در نوآوری ، اعتماد افراد به حرفه حسابداری مزیتی بزرگ به حساب می‌آید.

بری ملانکن، رئیس و مدیر عامل موسسه انگیج، در کنفرانسی که به تازگی در شهر لاس وگاس برگزار شد در این باره بیان کرد:  "آنچه حرفه حسابداری ارائه می‌دهد شهرت این حرفه به قابل اعتماد  بودن در انجام امور، نحوه ارائه مشاوره ، تمایل برای انجام کار درست و مشارکت در ایجاد تفاوت در جوامعی که در آن زندگی می ‌کنیم، است.

وی افزود:" ما در دنیایی زندگی می کنیم که از اعتماد خالی است و افراد به دنبال کسب اعتماد هستند. در اینجا این وظیفه ماست که به عنوان یک حرفه این اعتماد را فراهم کنیم. ما می‌توانیم این شکاف را پر کنیم." در دفتر من تابلویی نصب شده با این مضمون: «به دست آوردن اعتماد سخت است و بازگرداندن آن سخت‌تر.»  از این روی، هر آنچه از طرف ما انجام می‌گیرد باید روی اعتماد متمرکز باشد.

                                                                                                                 

https://www.accountingtoday.com/news/innovation-and-integrity-are-key-to-accounting-professions-future

 

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ