اتفاق غیر قابل تصوری که برای حسابداران واجد شرایط انجمن حسابداران خبره انگلستان رخ داد بدین شرح بود که  افرادی که در امتحانی برگزار شده در ماه مارس  شرکت کرده و مردود شده بودند، پیامی با مضمون "موفقیت شما را در این امتحان تبریک می گوییم" دریافت کردند!

به گفته یکی از واجدین شرایط: "گویی عدم موفقیت در آزمون به حد کافی ناگوار نبود که مجدداً آن را از طریق ایمیل ارسال کردید!"

در بیانیه ارسالی این انجمن به مجله «پی کیو ای سی سی ای» چنین آمده است: «ما از پیام تبریک موفقیت در آزمون که امروز به اشتباه پس از نتیجه امتحان مارس ارسال شد بسیار متاسفیم و در حال بررسی فوری این موضوع هستیم. این بیاینیه جهت عذرخواهی بوده و ایمیل بعد از طرف این انجمن  به همراه راهنما و منابعی برای کمک به دانش پذیران در راستای موفقیت آنان در آزمون بعد ارسال خواهد شد.»

 

 

 

https://www.pqmagazine.com/acca-apologises-for-congratulations-message/

 

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ