بر اساس گزارشی که به تازگی منتشر شده، بدهی مالیاتی از مجموع شانزده میلیارد پوند که پیش از همه‌گیری مقرر شده بود، به بیش از دو برابر افزایش یافته است.

مطابق این گزارش، در دو سال گذشته تعداد مالیات دهندگان بدهکار با دو میلیون افزایش به حدود شش میلیون نفر رسیده است و میانگین ارزش هر بدهی به شش هزار و هشتصد پوند افزایش یافته که بیانگر افزایش شصت درصدی در میزان بدهی مالیات دهندگان در دو سال اخیر است. این رخداد عمدتاً به دلیل به تعویق افتادن جمع‌آوری بدهی‌ها توسط سازمان «اچ ام آر سی» در در دوران همه‌گیری اتفاق افتاد.

در این گزارش آمده است : این سازمان باید فعالیت بیشتری داشته باشد و بیان شده برای کاهش سطح بدهی‌ها و تامین منابع مورد نیاز سختگیری‎های لازم را اعمال نکرده است.

در این میان مشخص شد در آگوست سال دو هزار و بیست بدهی مالیاتی با مبلغ شصت و هفت میلیارد پوند به اوج خود رسیده بود. با این حال، آنچه اکنون موجب نگرانی است دشواری در وصول بدهی مالیاتی با گذشت زمان است. این کمیته بر این باور بود کرد که هیچ استراتژی روشنی برای کاهش بدهی مالیاتی به سطوح قبل از همه‌گیری وجود ندارد، اما اذعان داشت که این امر مستلزم یک اقدام متعادل کننده است. در این گزارش توضیح داده شده است: «این سازمان باید فعالانه کسانی را که می‌توانند بدهی مالیاتی خود را پرداخت کنند اما به دلیل حمایت از افراد و مشاغلی که درگیر همه‌گیری بوده‌اند تصمیم به این کار نمی‎گیرند، تحت تعقیب قانونی قرار دهد.»

 

 

 

 

https://www.pqmagazine.com/tax-debt-rises-to-39-billion/

 

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ