هیئت بین‌المللی تدوین استانداردهای پایداری، با امید به ایجاد «مبنای جهانی» و جامع از افشای پایداری، به تشریح گام‌های گسترده‌ای برای دستیابی به این هدف تا پایان سال اقدام کرد.

بر اساس آنچه هیئت بین‌المللی تدوین استانداردهای پایداری  مورد بررسی قرار داده، ایجاد یک «مبنای جهانی»، پراکندگی الزامات افشای پایداری را کمتر کرده و از این طریق با کاهش هزینه‌های تهیه قابلیت استفاده از اطلاعات را برای استفاده‌کنندگان این داده‌ها بهبود می‌بخشد.

این هیئت در نوامبر سال گذشته در جریان کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد با هدف گرد هم آوردن تدوین‌کنندگان استانداردهای مختلف زیست محیطی، اجتماعی و راهبری و تحت نظارت بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی راه اندازی شد. هدف از تشکیل این هیئت، تکمیل تنظیم استانداردهای سازمانی و فنی لازم برای ایجاد عناصر اصلی «مبنای جهانی» افشای پایداری تا پایان سال 2022 است.

 

 

 

https://www.accountingtoday.com/news/issb-aims-for-global-baseline-of-sustainability-disclosures?position=editorial_5&campaignname=ACT%20Daily-05192022&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=V2_ACT_Daily_20210503%2B%27-%27%2B05192022&bt_ee=eDbSoSSGoJU7qTiypJj1h4YQHjffq6w2ZRqvMrnbXBs%2BJzdYw0bSvsQFRJYLNmB2&bt_ts=1652954635024

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ