موسسه حسابرسی ارنست اند یانگ در صدد است تا با به کارگیری هزار و سیصد متخصص طی سه سال آینده، به ایجاد یک حرفه مشاوره نوین با محوریت آب و هوا کمک کند.

این موسسه حسابرسی با صد میلیون پوند سرمایه، به کسب‌وکارهای در نظر گرفته شده کمک می‌کند تا پیش از موعد مقرر شده در سال 2023، آمادگی لازم را برای حضور در برنامه‌های حذف آلایندههای گرم کننده زمین را بدست آورند. همچنین موسسه حسابرسی ارنست اند یانگ به تازگی بخش  «کربن هاب» را در راستای پیشرفت تحو ل حذف آلایندههای گرم کننده زمین راه‌اندازی کرده که برای کمک به کسب‌وکارها در برنامه‌ریزی، اندازه‌گیری و اجرای این تحول طراحی شده است.

مدیریت بخش تازه تاسیس کربن هاب، شریک مدیریتی حوزه پایداری، «راب دوپل» است. وی درباره این تحول اظهار داشت: در حالی که شاهد بودیم تعدادی از کسب و کارهای بزرگ، متوسط و کوچک برای رسیدن به اهداف حذف آلایندههای گرم کننده ثبت نام کردند، الزام جدید در نظر گرفته شده برای کسب‌وکارهای فهرست شده بریتانیا در زمینه انتشار برنامه‌های خود تا سال 2023، یک تغییر قابل توجه است. این اقدام را میتوان گامی مثبت در راستای مبارزه با تغییرات آب و هوایی دانست، اما به این معنی که کسب‌وکارها باید از بیانیه‌ها و تعهدات به سمت برنامه‌های دقیقی که منجر به اقدامات مثبت می‌شود حرکت کنند که ردیابی و ثبت دقیق این موارد چالش بزرگی را با حرکت به سمت ضرب‌الاجل 2023 برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند.

 

https://www.pqmagazine.com/ey-launches-new-climate-focused-consultancy/

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ