کمیته‌های حسابرسی نگرش نسبتاً سنجیده‌ای نسبت به فناوری دارند که در گزارش اخیر هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام نه سیر صعودی داشته و نه نزولی. این کمیته‌ها در حالیکه مشتاق پیشرفت هستند، اما نسبت به خطرات احتمالی نیز محتاط عمل می‌کنند.

گزارش بدست آمده بر اساس گفتگو با 244 نفر از روسای کمیته حسابرسی نشان داد بسیاری از آنان در کنار چالشهای بالقوه، پتانسیل تحول آفرینی را نیز در استفاده از فناوری مشاهده می‌کنند. طی بررسی انجام شده و در نظر گرفتن نکات مثبت تکنولوژی، تجزیه و تحلیل داده ها به عنوان یکی از کاربردهای کارآمد این حوزه مورد اشاره قرار گرفت، چراکه می‌تواند به حسابرسان در شناسایی ناهنجاری ها، تقلب و ریسک‌ها کمک کند. این افراد همچنین به اتوماسیون اشاره داشتند و معتقد بودند  این فناوری می‌تواند کارایی فرآیند حسابرسی را افزایش دهد و تمرکز تیم را از ریسک به حوزه‌های دیگر معطوف کند.

با این حال، نگرانی‌های متعددی نیز در ذهن روسای کمیته حسابرسی وجود داشت. یکی از این موارد امنیت سایبری بود که مدیران متذکر شدند سیستم‌های حسابرسی در برابر هک آسیب‌پذیر بوده و علاوه بر این، تاثیر حملات مشابه باج افزار بر داده‌های شرکت می‌تواند بر توانایی تیم طی انجام مراحل تأثیر بگذارد.

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ