کمیته مشاوره نهاد های حسابداری  در پی «تحولات اخیر و جاری در اوکراین» بیانیه مشترک 8 صفحه‌ای خطاب به شاغلین این حرفه صادر کرد.

با در نظر داشتن روند سریع تحولات اکراین ، کمیته مشاوره نهاد های حسابداری در راستای یادآوری تعهدات حرفه‌ای به اعضای حرفه حسابداری،  بیان داشته چه در عمل و چه در تجارت، اعضا موظفند به طور کامل از تعهدات قانونی و حرفه ای خود در رابطه با قواعد تحریم (روسیه) در حوزه قضایی مربوطه پیروی کنند.

این کمیته همچنین خاطرنشان کرد انتظار دارد حسابداران نقش خود را در کمک به شرکت‌های غیرتحریمی در تمامی بخشهای اقتصادی برای مقابله با هر گونه اختلالات بعدی ایفا کنند.

 

 

 

https://www.pqmagazine.com/war-in-ukraine-what-accountants-need-to-do/

 

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ