هیئت استانداردهای حسابداری مالی FASB، روز چهارشنبه به بررسی بازخوردهای ارائه شده در زمینه  دستور کار تنظیم استانداردهای آتی و گامهای بعدی این هیئت پرداخت.

 این نظرسنجی که در ژوئن  2021 برگزار شد،  با موضوع بررسی بازخورد ذینفعان نسبت به تخصیص منابع مناسب به پروژهای تنظیم استاندارد صورت گرفت. در این راستا کلیه نظرات، از جمله بازخوردهای مرتبط با پروژههای موجود در دستور کار فنی FASB، در هیئت مدیره بررسی شدند. همچنین سایر حوزه‌های قابل توجهی که در این جلسه مطرح شد شامل تفکیک اطلاعات مالی در صورت سود و زیان و صورت جریان‌های نقدی بود که مباحث بیشتر در اوایل سال 2022 اولویت‌بندی خواهند شد.

دستور کار تحقیقاتی بروزرسانی شده این هیئت پروژههای زیر را در بر خواهد گرفت:

  • حسابداری دارایی‌ها و کالاهای دیجیتالی قابل معامله در بورس
  • حسابداری و افشای دارایی های نامشهود
  • حسابداری مصون‎سازی
  • حسابداری ابزارهای مالی با ویژگی‌های مرتبط با محیط‌زیست، اجتماعی و حاکمیت (ESG)
  • حسابداری کمکهای بلاعوض دولت

https://www.accountingtoday.com/news/fasb-updates-research-agenda-based-on-stakeholder-feedback?position=editorial_4&campaignname=ACT%20Daily-12162021&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=V2_ACT_Daily_20210503%2B%27-%27%2B12162021&bt_ee=PIw6Vr0aKO4IEJ8DbwBUtOssYkwB47B3WCVRnWvi5%2B7GppE2BEAunaa20TkMUAfH&bt_ts=1639652888758

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ