بر اساس نظرسنجی که اخیرا انجام شده، علیرغم صحبت های مداوم در مورد تغییرات اقلیمی، اعضای اکثر کمیتههای حسابرسی در سراسر جهان به طور منظم در این مورد مذاکره نکرده یا در مورد تغییرات اقلیمی آگاهی لازم را ندارند.

این نظرسنجی که روز چهارشنبه توسط دیلویت گلوبال منتشر شد، نشان داد که نیمی از 350 عضو کمیته حسابرسی که در 40 کشور مورد نظرسنجی قرار گرفتند، معتقدند که برای انجام مسئولیت‌های نظارتی اقلیمی به خوبی مجهز نیستند. نزدیک به 60 درصد اعتراف کردند که به طور منظم در این مورد مذاکره نمی‏ کنند و 47 درصد خود را فاقد «سواد اقلیمی» میدانند.

انتشار این نظرسنجی همزمان با هفته تشکلیل کنفرانس تغییرات اقلیمی COP26 توسط سازمان ملل متحد و با حضور رهبران جهان، کارشناسان آب و هوا، فعالان محیط زیست و همچنین متخصصان مالی صورت خواهد گرفت.

https://www.accountingtoday.com/news/audit-committees-unprepared-for-climate-change

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ