با توجه آسیب وارد شده به صنایع در اثر کمبود نیروی کار که در سال جاری و افزایش تقاضا برای استخدام حسابداران، حسابداران راهنمای حقوق و دستمزد سالانه خود را برای متخصصان حسابداری و امور مالی صادر کردند.

این راهنما شامل برخی روندهایی است که کارکنان در طول سال گذشته با آن روبرو بوده‎اند. از جمله نظرسنجی که از بیش از 1400 حسابدار، مدیران بخش استخدام و تصمیم‏گیرندگان انجام شد و بر اساس آن مشخص شد 40٪ از پاسخ دهندگان در نظر دارند فرصت شغلی دیگری را در سال آینده انتخاب کنند، 50٪ از افزایش مزایا به عنوان عاملی در تصمیمگیری خود و استفاده از فرصتی دیگر در این رشته یاد کردند و 44٪ امکان انجام دورکاری را دلیلی برای تصمیم خود اعلام نمودند.

از طرف دیگر، کمبود نیروی کار، کارفرمایان را وادار ساخته تا هزینه و مزایای بیشتری را به کارکنان حسابداری و امور مالی و همچنین سایر بخش های اقتصاد ارائه دهند. به پیش‎بینی بیش از یک سوم (37٪) از تصمیم گیرندگان در کلیه صنایع،  حقوق ومزایای پرداختی پس از  دوران همهگیری، با در نظر گرفتن موقعیت و شرایط یکسان، نسبت به قبل از همه‌‎گیری بیشتر خواهد شد. در عین حال، 59٪ از شرکت‏کنندگان این نظرسنجی معتقدند سازمان آنها با محدود کردن مصاحبه‎ها و ارائه پیشنهادات شغلی، جریانی را به منظور  پاسخگویی به تقاضا و رقابت فعلی برای کارکنان ماهر ایجاد کرده است.

https://www.accountingtoday.com/news/accounting-principals-releases-2022-salary-guide-for-accountants

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ