فدراسیون بین‌المللی حسابداران IFAC روشی جدید را تحت عنوان eIS به منظو دسترسی آنلاین به استانداردهای حسابرسی جهانی، ، استانداردهای اخلاق حرفه ای و استانداردهای حسابداری بخش عمومی معرفی کرد.

eIS، مخفف اصطلاح استانداردهای بین‌المللی الکترونیکی است که فناوری دسترسی مستقیم به استانداردهای توسعه ‌یافته توسط هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB)، هیئت استانداردهای اخلاق بین‌المللی برای حسابداران (IESBA) و هیئت استانداردهای حسابداری بین‌المللی بخش عمومی (IPSASB) را ارائه می‌دهد و همچنین مواردی همچون پشتیبانی، منابع و راهنمایی را در بر میگیرد.

به منظور خلق این روش، IFAC با هیئت های تدوین استاندارد وابسته برای ایجاد راهی بهتر برای دسترسی به استانداردهای مختلف همکاری کرد. سیستم eIS دارای طراحی واکنش گرا است که روی دستگاههای موبایل، تبلت و دسکتاپ کاربرد داشته و دارای ویژگیهای قابلیت جستجو، دسترسی به منابع مرتبط، دسترسی پاپ آپ به مراجع، قابلیت کنترل نسخه و صفحات قابل پیمایش با چند حالت مشاهده است.

https://www.accountingtoday.com/news/ifac-provides-digital-access-to-international-accounting-standards

شماران