اصطلاح "گزارش جامع سالانه مالی" توسط هیئت استانداردهای حسابداری دولتی  GASB، به "گزارش جامع مالی سالانه" تغییر یافت. چراکه علامت اختصاری این اصطلاح اغلب به صورت اصطلاحی تحقیرآمیز تلفظ می‏شد.

GASB روز سه‌شنبه پس از ابراز نگرانی برخی از ذینفعان مبنی بر اینکه مخفف نام قبلی گزارش برای سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی اصطلاحی توهین‌آمیز به نظر می‌رسد، بیانیه‌ای را مبنی بر تغییر این اصطلاح صادر کرد. این تغییرات در نام و نشان اختصاری به طور گستردهای توسط افراد و گروه‌های ذینفعی که پیش‌نویس منتشر شده در آوریل و تغییرات را پیشنهاد داده بودند، مورد حمایت قرار گرفت.

پس از اعتراضات سال گذشته به قتل جورج فلوید و برونا تیلور، آگاهی از مسائل مربوط به عدالت نژادی در حرفه حسابداری نیز افزایش یافته است.  در حالی که اصطلاحی که GASB به دنبال تغییر نام آن است ممکن است در ایالات متحده مفاهیم نژادپرستانه را تداعی نکند، اما در اغلب نقاط آفریقا مانند یک توهین قومی به نظر میرسد، به ویژه در آفریقای جنوبی که از این اصطلاح در دوران آپارتاید استفاده میشده است.

https://www.accountingtoday.com/news/gasb-renames-financial-report-to-avoid-racist-connotations?position=editorial_6&campaignname=ACT%20Daily-10202021&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=V2_ACT_Daily_20210503%2B%27-%27%2B10202021&bt_ee=ppVR7AfUN5gmU%2FgQnisujH1u6h8zbV%2FhMedNWDKmuSHhZuzpzkrohiJaTVByAevX&bt_ts=1634724188972

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ