حرکت به سوی رویکرد جهانی یکپارچه برای ایجاد استانداردهای حسابداری پایداری و گزارشگری جامع راهبری شرکتی، روز جمعه با حمایت سازمان‌های برجسته جهانی گامی رو به جلو برداشت.

در این نشست، فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) خواستار ایجاد هیئت جدید استانداردهای حسابداری پایداری در کنار هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) شد که نظارت بنیاد IFRS را نیز در پی داشته باشد.

در عین حال، پنج سازمان جهانی با صدور بیانیهای مشترک دیدگاهی درباره آنچه برای پیشرفت در گزارش جامع راهبری شرکتی مورد نیاز بوده و تمایل به همکاری برای دستیابی به آن را اعلام کردند. این سازمانهای عبارتند از:

  • شورای گزارشگری یکپارچه بین المللی (IIRC).
  • CDP ، سازمانس غیر انتفاعی جهانی که شرکتها و دولتها را به کاهش انتشار گازهای گلخانهای، حفاظت از منابع آب و حفاظت از جنگل ها سوق میدهد.
  • هیئت استانداردهای افشای آب و هوا (CDSB)
  • سازمان گزارشگری جهانی (GRI)
  • هیئت استانداردهای حسابداری پایداری (SASB)

امید است این سازمانها با همکاری هم، موجب ثبات جهانی در گزارشگری شده و بار مالی و عملیاتی وارده بر سازمانها را کاهش دهند. در عین حال، تجزیه و تحلیل، تفسیر و عملکرد را برای کاربران این اطلاعات تسهیل کنند.

در همین حال، پیشنهاد IFAC ایجاد یک هیئت استانداردهای حسابداری پایداری جدید است که تقاضای فوری و فزاینده سرمایهگذاران، سیاستگذاران و تنظیمکنندگان را خطاب قرار میدهد. هدف IFAC، ایجاد سیستم گزارشگری است که اطلاعات با ثبات، قابل مقایسه، قابل اعتماد و مربوط به ایجاد ارزش شرکت، همینطور توسعه پایدار و تکامل انتظارات ذینفعان را ارائه دهد.

در پاسخ به نظرسنجی در مورد توصیه‏های IFAC، یکی از مدیران ارتباطات بنیاد IFRS توضیح داد که در خلاصه جلسه متولیان بنیاد IFRS که در ماه ژوئن برگزارشد، اینطور خاطرنشان شده که متولیان، گزارشی را که توسط یکی از کارمندان با موضوع تحولات جهانی در کنار گزارش پایداری و تمرکز بر تغییرات آب و هوا تهیه شده بود را مورد بررسی قرار دادند.

همچنین به بیان متولیان، برخی ذینفعان تأثیرگذار معتقدند که بنیاد IFRS میتواند یا باید در توسعه این استانداردهای جهانی نقش داشته باشد. بعلاوه آنها موافقت کردند که باید اقدامات بیشتری برای مشاوره در این زمینه انجام شود و قصد دارند متعاقبا مقاله مشاوره عمومی را منتشر نمایند.

https://www.journalofaccountancy.com/news/2020/sep/global-effort-unified-sustainability-corporate-reporting.html

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه