مادامی که مسائل زیست محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی (ESG) مورد توجه بیشتر سرمایهگذاران و سایر افرادی که از صورتهای مالی استفاده میکنند قرار گیرد، ملاحظات مربوط به ریسکهای آب و هوا نیز در صورتهای مالی همچنان در حال تکامل است.

از آنجا که مدیر SEC، گری جنسلر، از کارکنان خود درخواست کرده که تا پایان سال، قانونی پیشنهادی برای افشای ریسک اجباری ارائه کنند و همینطور IFRS نیز در حال بررسی در راستای ایجاد یک هیئت جدید برای استانداردهای بین المللی پایداری است، انتظار می‎رود تحولات نظارتی باعث ایجاد تغییرات در این زمینه شود.

اگرچه نمی‏دانیم چه مقررات و استانداردهای جدیدی ممکن است بوجود آید، اما کاربران صورتهای مالی باید بدانند که در حال حاضر چه اطلاعاتی در زمینه ریسک‎های آب و هوا مورد نیاز است تا در گزارشات شرکت گنجانده شود.

در این زمینه، مرکز کیفیت حسابرسی (CAQ)، وابسته به AICPA، به انتشار منبعی اقدام کرده که وظایف مدیران و حسابرسان را در ارتباط با گزارش ریسک های مربوط به آب و هوا شرح می‏دهد.

به گفته دنیس مک گوان، CPA و نایب رئیس CAQ: " آنچه ما سعی داریم از این منبع به دست آوریم، تقویت گفتگو در مورد اقدامات مرتبط با آب و هوا و افشای اطلاعات بین تمامی ذینفعان در اکوسیستم گزارشگری مالی است. "هدف ما این است که به واسطه مدیران شرکتها و حسابرسان و با رجوع به ریسک‎های مربوط با آب و هوا و صورت‌های مالی حسابرسی شده،  سرمایه‏گذاران و سایر ذینفعان را با درک اساسی از چگونگی اعمال عناصر کلیدی الزامات حسابداری و حسابرسی جاری در ایالات متحده آشنا کنیم."

مسئولیتهای مدیران

GAAP ایالات متحده از مدیران می خواهد هرگونه ریسکی را که تاثیرش در صورتهای مالی با اهمیت باشد، افشا کنند. با اینکه GAAP به طور خاص به ریسک‎های مربوط به آب و هوا اشاره نمیکند، اما این موارد در الزامات افشای ریسک گنجانده شده است.

ریسک‎های مختص به مسائل آب و هوایی معمولاً شامل یکی از موارد زیر است:

  •  خطرات فیزیکی، مانند کارخانه‏‎ای که در منطقه‏ای ساحلی کم ارتفاع واقع شده و در خطر سیل قرار دارد. یا
  •  خطرات انتقال به اقتصاد کم کربن، مانند ریسک نظارتی یا کاهش عمر مفید یک دارایی.

مسئولیتهای حسابرسان

طبق استانداردهای PCAOB ، حسابرسان ملزم به ارزیابی ریسکهایی هستند که شامل درک شرکت از  محیط اقلیمی آن است، که این درک شامل ریسک‎های مربوط به آب و هوا نیز می‎شود.

اگرچه استانداردهای PCAOB حسابرسان را ملزم به انجام روشهای افشای خارج از صورتهای مالی حسابرسی شده نمی‌کند، با این حال حسابرسان مسئولیت دارند تا مناسب بودن ملاحظات مدیریت ریسکهای احتمالی در اظهارات  بااهمیت، که شامل ریسکهای مربوط به آب هوا نیز میباشد را در نظر بگیرند.

 

https://www.journalofaccountancy.com/news/2021/sep/auditors-management-responsibilities-climate-risks-financial-statements.html

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ