حضور حسابداران در هیئت مدیره  و کمیته حسابرسی شرکت‏ها، نه تنها امری بیهوده به نظر نمی رسد  بلکه مطالعات اخیر نشان داده که این افراد به شرکت‏ها و سرمایه‏ گذاران آنها کمک می‏ کنند.

این مطالعه نشان می‎دهد با حضور کارشناسان حسابداری در کمیتههای حسابرسی، و  با توجه  نقش این خبرگان موجب می شوند تا فرآیند حسابرسی مورد نیاز کاهش پیدا کند، و مشتریان هزینه کمتری پرداخت خواهند کرد. همچنین در صورت رفع نقاط ضعف با اهمیت، موجب افزایش بهره وری شرکت می شوند این مطالعه در مجله انجمن حسابداری آمریکا با عنوان The Accounting Review منتشر شده است.

شرکتهای بزرگ حسابداری دریافتهاند که کیفیت حسابرسی آنها پس از رسواییهای حسابداری در سالهای اخیر زیر سوال رفته است و این امر باعث ایجاد اصلاحاتی در بازار حسابرسی در اروپا و انگلستان شده است. بعلاوه، داشتن تخصص حسابداری در کمیته حسابرسی یک شرکت، به هیئت مدیره در ارزیابی کیفیت حسابرسی‏ ها و صورت‎‏های مالی کمک می‏ کند.

به گفته مایک ویلکینز، استاد حسابداری دانشگاه کانزاس که این مطالعه را به همراه جیمز هانسن، لینگ لی لیسیک و تیموتی سایدل انجام داده است : "همه سازمانهایی که دارای کمیته حسابرسی هستند اگر واقعاً مایل هستند، اطمینان حاصل کنند که کیفیت کار حسابرسی در سطح مقبولی است، لاجرم هستند از  در اختبار داشتن افراد مناسب در کمیته حسابرسی. "

با این حال، علیرغم مزایای آشکار، بسیاری از شرکتها کارشناسان حسابداری را در کمیته‏ های حسابرسی خود قرار نمیدهند. به همین منظور، ویلکینز امیدوار است این مطالعه به مزایای عملی برای شرکتها منجر شود. وی همچنین اظهار کرد: "آنچه نتایج مطالعات ما نشان می‏ دهد این است که به ویژه در شرکت‏ هایی که توسط موسسات حسابرسی بزرگ حسابرسی نمیشوند، داشتن شخصی در کمیته حسابرسی با تجربه حسابداری قابل توجه، واقعاً ارزشمند است."

https://www.accountingtoday.com/news/audit-committees-benefit-from-accounting-experts

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ