بخش نظارت بر حسابداری انگلیس به طرح شکایت انضباطی علیه موسسه KPMG ، شریکان سابق و کارکنان فعلی و اسبق این شرکت ، به دلیل نقش آنها در حسابرسیهای پیشین دو شرکت در این کشور پرداخت.

طی بیانیه‏ای توسط بخش نظارت بر حسابداری انگلیس اعلام شد KPMG و افراد ذکر شده هنگام بررسی  به دو حسابرسی پیشین KPMG،  اسناد و "اطلاعات غلط و گمراه کننده" به شورای گزارش مالی ارائه کرده‌اند. به گفته بخش نظارت بر حسابداری انگلیس، یکی از آنها در سال 2016 حسابرسی شرکت Carillion Plc و دیگری در سال 2014 حسابرسی شرکت Regenersis Plc بوده است.

در این راستا، KPMG اعلام کرد پس از آگاهی از این مشکلات در سالهای  2018 و 2019 ،  به بخش نظارت بر حسابداری انگلیس هشدار داده و افراد درگیر را تعلیق کرد.

افراد شرکت کننده در فراخوان روز چهارشنبه، شامل مشارکتکنندگان در حسابرسی شرکت های Carillion و Regenersis هستند. با این حال به گفته FRC، این شکایت ادعایی مبنی بر سوء رفتار ناشی از بد بودن حسابرسیها یا تهیه نکردن صحیح صورتهای مالی ندارد.

عدم حمایت دولت انگلیس از شرکت Carillion در سال 2018، تقریباً به بهای از دست رفتن 3000 شغل و کناره‎گیری30.000  تامین کننده و پیمانکار فرعی درکنار 2 میلیارد پوند صورتحساب پرداخت نشده، تمام شد. این یکی از بزرگترین تلفات شرکتها در تاریخ انگلیس بود.

https://www.accountingtoday.com/articles/kpmg-accused-of-giving-u-k-regulator-false-and-misleading-data

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ