شامگاه روز دوشنبه، 6 بهمن 1393 در نخستین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که پس از مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) مورخ 30 دی 1393 برگزار شد،‌ مکان، تناوب، و زمان تشکیل جلسات شورای عالی برای یک سال آینده تعیین شد. بدین ترتیب، محل برگزاری جلسات مطابق روال گذشته در محل دفتر انجمن، دوشنبه هر دو هفته یک بار (از 6 بهمن 1393 تا 28 دی 1394)، و از ساعت 17:30 تا 19:30 مقرر شد.

شماران