شامگاه روز دوشنبه، 6 بهمن 1393 در نخستین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که پس از مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) مورخ 30 دی 1393 برگزار شد،‌ در اجرای تبصره 3 ماده 32 اساسنامه، با کسب نظر از شورای عالی، محسن قاسمی به عنوان دبیر کل انجمن در سمت خود ابقاء شد. گفتنی است، محسن قاسمی در 25 دی 1392 به عنوان ششمین دبیرکل انجمن منصوب و جایگزین محمد منیری شد.

شماران