شامگاه روز دوشنبه، 6 بهمن 1393 در نخستین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که پس از مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) مورخ 30 دی 1393 برگزار شد،‌ در اجرای بندهای (ب) و (پ) ماده 33 اساسنامه، هوشنگ خستویی به عنوان رئیس کمیته تحقیقات امور حسابداری و حسابرسی، غلامحسین دوانی به عنوان رئیس کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن، و رحمت‎اله صادقیان به عنوان رئیس کمیته سمینارها و رئیس کمیته روابط عمومی انجمن انتخاب شدند. رئیسان کمیته‎های دیگر انجمن (مطابق مصوبه شورای عالی قبلی) در سمت خود ابقاء شدند.

شماران