در هفدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که روز دوشنبه 5 آبان 1393 در محل انجمن برگزار شد، پس از استماع گزارش محسن قاسمی (دبیرکل) در ارتباط با برنامه ریزی اجرایی برای برگزاری باکیفیت، منظم، و باشکوه سی‎ و ششمین سمینار سراسری انجمن با عنوان "بازآفرینی مدیرمالی (CFO) " و آیین گرامیداشت "روز حسابدار" که مقرر است در روز دوشنبه، 17 آذر 1393 در تالار خلیج فارس پژوهشگاه نیرو برگزار شود؛ گزینه های مدنظر به عنوان حامیان مالی به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز مورد بحث و تبادل نظر و رایزنی قرار گرفتند. طبق تقسیم وظایف انجام شده مقرر شد هر یک از اعضای شورای عالی رایزنی ها در این ارتباط را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند.

شماران