در نهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 26 خرداد 1393 در محل انجمن برگزار شد مصوبات جلسه مورخ 25 خرداد 1393 کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن تایید شد.
 

بنا به تصویب شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، آقایان و خانمها (48 تن): ابوالفضل دلیری، سلیمان ربیعی، مجتبی دره شیری، محمد یلمه، پوریا پیراسته، محمد زارع مهذبیه، عیسی برزگر، رضا سعادتی بالاسنگ، علی کاظمی، پیام خدائی اسمعیل کندی، علیرضا ذاکرالحسین خفری، اکبر حامدی وند، سودابه فخرآور، محسن ژاله آزاد زنجانی، عظیم عسگریان، فاطمه خلج، صادق جعفر‎پور، سید فرهاد درخشنده نیا، عباس سرلک، ابوالفضل قره چارلوئی، محمدحسن عینعلی، حسین بوربور، رضا گلستانی، غلامرضا اکبری، الهه فرزین پور، نوید روح افزا، محمدرضا مظلوم، حسین علیلو، رحمت اله محمدی پور، قنبر زمان کاظمیان، حسین مشیری مقدم، مسلم قاطبی، ماشاءاله سالاری کوه فینی، جعفر کاظمی یکتا، اسحاق جانباز، محمدرضا صدیقی، محمدحسین یوسفی پور اشکیکی، محسن حقیقی، مجید اکبری، ندا امن آور، سمیرا ضرابی، محمد نوروزی، حسین عابدی، مصطفی مافی، حمیدرضا مشکور دلیجانی، علی خنده رو، سیده مریم طاهری، سیدرضا اعجازی، و صبا مهدی پناه به عضویت در انجمن حسابداران خبره ایران پذیرفته شدند.

 

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه