نهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ساعت 17 روز دوشنبه 26 خرداد 1393 با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد.
 

در این جلسه، پس از شنیدن گزارش محسن قاسمی (دبیرکل) در ارتباط با گزینه های مورد بررسی محل برگزاری "مجمع عمومی فوق العاده اعضا" (نوبت سوم) و "جشن چهل سالگی" انجمن، با توجه به جمیع جهات، مقرر شد اقدامات لازم برای برگزاری این دو رویداد در تالار دریای نور هتل بین المللی پارسیان استقلال انجام شود. همچنین، مقرر شد منابع مورد نیاز برای برگزاری این دو رویداد از محل کمکهای اهدایی موسسات حسابرسی داوطلب (بدون ذکر نام آنها) تامین شود.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه