دوشنبه 12 خرداد 1393 در هشتمین جلسه شورای عالی، مصوبه جلسه مورخ 11 خرداد 1393 کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل، مبنی بر اعطای عنوان حسابدار مستقل به حسین مهربانی، فرشید درویش، علی اصغر عرب احمدی، و غلامرضا شجری تایید شد.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه