دوشنبه 29 اردیبهشت 1393، در هفتمین جلسه شورای عالی مقرر شد، با توجه به دعوتنامه کتبی مورخ 28 اردیبهشت 1393 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، شهریار دیلم صالحی به عنوان نماینده انجمن در نشست هم‎ اندیشی "بررسی راهکارهای توسعه‎ی تعاملات سازمان بورس و اوراق بهادار و انجمن‎های علمی و حرفه‎ای مرتبط با بازار سرمایه" (30 اردیبهشت 1393، ساعت 11، سازمان بورس و اوراق بهادار) شرکت کند و گزارش این نشست را به جلسه آینده شورای عالی ارائه دهد. 

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه