دوشنبه 5 اسفند 1392، در سومین جلسه شورای عالی، در ارتباط با اعضای انجمن مقرر شد گزارش دقیقی از آخرین وضعیت بانک اطلاعاتی اعضا که در دبیرخانه انجمن موجود است توسط محسن قاسمی (دبیرکل) به جلسه آینده ارائه شود.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه