کلاس آنلاین نکات مهم در تهیه صورت جریان های نقدی، صرفا ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران بصورت رایگان روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ توسط دکتر «مزدک کاظم زاده» برگزار می شود.

کلاس آنلاین نکات مهم در تهیه صورت جریان های نقدی
شماران