کارگاه بررسی نکات قابل توجه حسابداران در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید، صرفا ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران بصورت رایگان روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ توسط استاد «محمد قبول» برگزار می شود.

کارگاه بررسی نکات قابل توجه حسابداران در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید

شماران