کلاس آنلاین گزارشگری مالی میان دوره ای طبق استاندارد حسابداری شماره ۲۲ مصوب ۱۴۰۰ و لازم الاجرا از مهرماه ۱۴۰۰، صرفا ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران بصورت رایگان در روز سه شنبه مورخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸ تا ۲۱ توسط دکتر عبدالله آزاد بصورت وبینار برگزار شد.

 قسمت اول: کلاس آنلاین گزارشگری مالی میان دوره ای

 

 قسمت دوم: کلاس آنلاین گزارشگری مالی میان دوره ای

 

 قسمت سوم: کلاس آنلاین گزارشگری مالی میان دوره ای

 


کلاس آنلاین گزارشگری مالی میان دوره ای طبق استاندارد حسابداری شماره ۲۲  مصوب ۱۴۰۰
شماران