کارگاه آنلاین گزارشگری مالی میان دوره ای، صرفا ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران به صورت رایگان روز پنجشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۱ توسط «دکتر عبداله آزاد» از ساعت ۱۸ تا ۲۱ برگزار می شود.

کارگاه آنلاین گزارشگری مالی میان دوره ای
شماران