کارگاه آنلاین نحوه ثبت و گزارشگری شرکت های وابسته (استاندارد ۲۰)، صرفا ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران به صورت رایگان روز پنجشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ توسط «الهام حمیدی» از ساعت 14 تا 17 برگزار می شود.

کارگاه آنلاین نحوه ثبت و گزارشگری شرکت های وابسته (استاندارد ۲۰)
شماران