کارگاه آنلاین شناسایی درآمدها و آثار مالیاتی آنها (ویژه ارسال اظهارنامه مالیاتی شرکت ها)، صرفا ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران به صورت رایگان روز پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ توسط «دکتر محمود آل حبیب» از ساعت ۱۵ تا ۱۸ برگزار می شود.

کارگاه آنلاین شناسایی درآمدها و آثار مالیاتی آنها ویژه ارسال اظهارنامه مالیاتی شرکت ها
شماران