شامگاه روز گذشته، 17 آذر 1394، آیین گرامیداشت روز حسابدار 1394 با حضور پرشور اعضای انجمن حسابداران خبره ایران و میهمانان مدعو در تالار دریای نور هتل استقلال برگزار شد. در این مراسم، از سوی شورای عالی انجمن از یک عمر خدمات ارزشمند و مشارکت تاثیرگذار مجید میراسکندری در راستای تحقق اهداف و اعتلای نام انجمن حسابداران خبره ایران در مقام دبیرکل، عضو شورای عالی، مدیر اجرایی مجله حسابدار، و مدیر اجرایی مرکز آموزش حسابداران خبره تقدیر شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، شامگاه روز گذشته، 17 آذر 1394، آیین گرامیداشت روز حسابدار 1394 با حضور پرشور اعضای انجمن حسابداران خبره ایران و میهمانان مدعو در تالار دریای نور هتل استقلال برگزار شد. در آغاز این مراسم، هوشنگ خستویی رئیس شورای عالی به نمایندگی از شورای عالی و دبیرخانه انجمن مقدم اعضای انجمن و میهمانان مدعو را به آیین گرامیداشت روز حسابدار 1394 گرامی داشت.
 
 
 
تقدیر از مجید میراسکندری
به عنوان چهره ماندگار انجمن حسابداران خبره ایران

در ادامه، از سوی شورای عالی انجمن از یک عمر خدمات ارزشمند و مشارکت تاثیرگذار مجید میراسکندری در راستای تحقق اهداف و اعتلای نام انجمن حسابداران خبره ایران تقدیر شد. در این بخش از مراسم، منصور شمس احمدی به نمایندگی از شورای عالی به معرفی خدمات ارزنده و تاثیرگذار مجید میراسکندری طی سه دهه گذشته در مقام دبیرکل، عضو شورای عالی، مدیر اجرایی مجله حسابدار، و مدیر اجرایی مرکز آموزش حسابداران خبره پرداخت. لوح تقدیر و هدیه مربوطه نیز با حضور اعضای شورای عالی انجمن بر روی جایگاه به نامبرده اهدا شد. متن تقدیرنامه اعطایی به ایشان به شرح زیر است:

 
ارجمند گرانمایه
جناب آقای مجید میراسکندری
بدینوسیله از یک عمر خدمات ارزشمند و مشارکت تأثیرگذار جنابعالی در راستای تحقق اهداف و اعتلای نام انجمن حسابداران خبره ایران در مقام دبیرکل، عضو شورای عالی، مدیر اجرایی مجله حسابدار، و مدیر اجرایی مرکز آموزش حسابداران خبره تقدیر میشود. بیتردید منش اخلاقمدار و کردار حرفهای جنابعالی در سالهای دراز خدمتگزاری به انجمن که همچنان در مقام عضو هیئت امنای مرکز آموزش حسابداران خبره مستدام است، الگویی شایسته برای رهروان خدمتگزاری به این نهاد پاک حرفه حسابداری ایران است.
ارادتمند
هوشنگ خستویی
رئیس شورایعالی
 
 
 
 
متن کامل سخنرانی مجید میراسکندری
در این بخش از مراسم، پس از معرفی خدمات ارزنده و تاثیرگذار مجید میراسکندری طی سه دهه گذشته توسط منصور شمس احمدی و حضور ایشان در جایگاه که با تشویق ممتد حاضران همراه بود؛ وی سخنرانی خاطره‎انگیزی ایراد کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
سال ١٣٥٠ كنكور دادم. مثل خيلى از ديپلمه‎هاى رياضى مى‎خواستم مهندس شوم؛ نشد. در كنكور آموزشگاه عالى حسابدارى شركت نفت پذيرفته شدم. مى‎خواستم براى كنكور مهندسى سال بعد آماده شوم. از حسابدارى اما خوشم آمد. نمى‎دانم به خاطر راحتى درس‎ها و پختگى استادان‎اش بود، يا به دليل درآمد مناسب همزمان با تحصيل‎اش، يا به خاطر محيط شاد و شنگول دانشكده‎اش؛ يا هر سه.
 
درس و مشقم بد نبود. خصوصا نمرات دروس حسابدارى‎ام كه عالى بود. اما يك نمره ١٢ از استاد سجادى‎نژاد گرفتم كه محشر بود! اتفاقآ مسئله را درست حل كرده بودم و انتظار ٢٠ داشتم. مشكل آن جا بود كه راه حل ابتكارى‎ام نشان مى‎داد كه در كلاس‎ها شركت نكرده بودم. آن موقع فهميدم كه هميشه محتوى بر شكل رجحان ندارد؛ و در حسابدارى هم مثل حقوق، عمدتأ شكل به اندازه محتوى مى‎ارزد.
 
كارآموزى آن روزها هم خيلى كيف مى‎داد. سال اول در يك كارخانه ريسندگى و بافندگى كارآموز شدم؛ با حقوق ماهى پانصد تومان كه سيصد تومان‎اش را بابت قسط شهريه دانشكده به بانك صادرات محل مى‎دادم. دويست تومان بقيه اما كارم را حل مى كرد؛ از كرايه اتوبوس گرفته تا ساندويچ و بستنى و سينما و تئاتر و غيره. 
 
سال دوم حقوق‎ام به هشتصد تومان رسيده بود. همه مى گفتند اگر قرار است كار حسابى ياد بگيرى بايد بروى حسابرسى. به هزار زحمت خودم را رساندم به موسسه حسابرسى دقيق؛ جايي كه استاد بهنام گفتند كارآموز فقط ماهى پانصد تومان! نمى دانستند كه مجانى هم حاضر بودم كار كنم. سجادى‎نژاد گفته بود بچه‎ها دنبال پول نرويد. خوب درس و كار ياد بگيريد؛ پول خودش مى آيد.
 
از سال ٥٦ كه فوق ليسانس گرفتم و عضو انجمن شدم، انجمن پاره تفكيك‎ناپذير زندگى‎ام شد. گر چه به خاطر انقلاب انجمن هم مثل خيلى جاهاى ديگر يخ زد. ولى چه خوب كه زود به زندگى برگشت؛ به همت بامعرفت‎هايى انگشت‎شمار.
همان موقع كه تقوى و غيايى امتياز چاپ كتاب‎هاى خود را به رايگان به انجمن مى دادند. همان موقع كه اقبال و نجفيان دبيرخانه را با دست خالى مى چرخاندند. همان موقع كه خلعتبرى مجله را با بودجه صفر در مى آورد. همان موقع كه تعداد اعضاى انجمن فقط ١٥٠ تا ٢٠٠ نفر شده بود. همان موقع كه خستويى كف انجمن را موكت مى‎كرد. همان موقع كه سلامى و ديگران مجانى مقاله مى‎نوشتند.
 
اوايل دهه ٦٠ به پيشنهاد محمود قدس، رجائي سلماسى، جواهرى و مرحومان زينى و هشى دبيركل شدم. زمانى كه مسئله در درجه اول روشن نگهداشتن چراغ انجمن و بعد فعال كردن كميته‎ها و سعى در بقا بود؛ در اوج جنگ تحميلى. در عين حال، تازه به دوران رسيده‎ها نوشته بودند "اخيراً انجمنى به نام انجمن حسابداران خبره فهرست حسابداران مستقل منتشر كرده است و مى خواهد استاندارد هم بنويسد". آن هم در زمانى كه نه حسابدار رسمى وجود داشت و نه هنوز كار دندانگيرى كرده بودند. فكر مى‎كردند اگر شمع انجمن خاموش شود، شمع آنان پرنورتر مى‎شود. اما چه باك، مدير ارشدى داشتند كه ريشه‎هاى خود را در انجمن مى‎ديد. مصداق آن كه گاهى چاقو دسته خودش را هم مى‎برد، غافل از آن كه انجمنى‎ها بيدى نيستند كه از آن بادها بلرزند.
 
از بهترين خاطرات آن دوران تبديل اتاق بزرگ دبيرخانه به كلاس بود. يكي كلاس آموزش كامپيوتر توسط مرحوم على اسدى براى حسابرسان كله‎گنده؛ بدون امتحان و نمره و مدرك، كه در غير اين صورت نمى‎آمدند. و يكي هم كلاس حسابدارى توسط استاد سجادى‎نژاد كه آن زمان تا حدودى منزوى شده بودند. تشكيل همين دو كلاس كافياست به سابقه‎ام افتخار كنم.
 
اواسط دهه ٦٠ دو سه سالى كار به گردن غلامى افتاد. سال ٦٨ دو مرتبه به انجمن برگشتم. اين بار با باز شدن بورس، دغدغه مالى نداشتم و مى‎توانستم تمام‎وقت در انجمن كار كنم. در بهشت هم كم كم باز شد. دوستان زحمتكش قديمى فعال‎تَر شدند؛ دوانى و شمس احمدى را مى‎گويم كه محكم‎تر آمدند. مسولين و اعضاى كميته‎ها در سكوت به كار خود مشغول بودند؛ گلستانى، سهيلى، داهى، سيادت‎خو، صادقى، نيك‎نژاد، گوهرى، دهدشتى‎نژاد، فريبرز امين، نيلى اصفهانى، اسرارحقيقى، پروز، سعادتى، كشانى، كوپايى، رضا مستأجران، منيرى، فريده شيرازى، محمدى سالك، فراروى، طهورى، جهانگير رضايى، امانى، حساس يگانه، دكتر عبده و بعداً فخاريان را مى‎توانستى مرتب ببينى. آمدن شليله اما موهبتى بود. با او بود كه پيش شورا رفتيم و پنجاه هزار تومان بودجه گرفتيم براى ارتقاى مجله. و بعد سمينارها شروع شد و شد آن چه كه شد. حسن خدايى مرتب هم جوك مى‎داد هم گزارش حسابرسى انجمن را تعريف مى‎كرد! بهروزخان وقتى هم كه يا نمى‎شنيد يا گوش نمى‎داد! اين اواخر اما مى‎توان به نام‎هاى درخشانى چون جمشيدى‎فرد، مرادزاده، نوروزبيگى، قاسمى و صداقت اشاره كرد و به ايشان افتخار كرد.
 
در مقابل همه آنان كه نام بردم، به خاطر خدمات فوق‎العاده‎اى كه بدون ذره‎اى توقع مالى، در روزگار پول‎دوستى و پول‎پرستى، به انجمن ارايه داده‎اند سر تعظيم فرود مى‎آورم. كارهاى كوچكى كه اگر براى انجمن كرده‎ام، به هيچ‎وجه قابل‎مقايسه با كارهاى آن بزرگان نيست. چه كند بينوا همين دارد.
مجید میراسکندری
17 آذر 1394
 
 
تقدیر از نویسندگان برگزیده مجله حسابدار
در ادامه، از نویسندگان برگزیده مجله حسابدار (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران) سیدمحمد باقرآبادی، سمانه صادقی، و فاطمه قشقایی تقدیر شد. لوح تقدیر و هدیه مربوطه با حضور رحمت الله صادقیان نایب رئیس شورای عالی به نامبردگان اعطا شد. متن تقدیرنامه اعطایی به ایشان به شرح زیر است:
نویسنده‌ی ارجمند
ضمن تبریک روز حسابدار، از تلاش بی‌دریغ جنابعالی در سال گذشته که با نگارش و ترجمه‌ی مقاله‌های ارزشمند در ماهنامه‌ی حسابدار در جهت پیشبرد هدف‌های انجمن حسابداران خبره‌ ایران گام برداشتید صمیمانه قدردانی می‌نماییم.
با امید استمرار فعالیت‌های پژوهشی و نگارشی‌تان، کامیابی روزافزون‌تان را در عرصه‌ی روشنفگری افکار عمومی آرزومندیم.
هوشنگ خستویی
رییس شورای‌عالی
 
 

 
مراسم ادای سوگند گروهی حسابداران مستقل
در ادامه، با حضور نظام‎الدین ملک‎آرایی و فراخواندن حسابداران مستقلی که در یک سال گذشته پذیرفته شده‎اند، در جایگاه، مراسم ادای سوگند گروهی حسابداران مستقل اجراء شد. این مراسم با بپاخاستن همه حضار و تکرار جمعی سوگندنامه که توسط نظامالدین ملکآرایی خوانده می‎شد، لحظات ناب و به یادماندنی‎ای را خلق کرد.
 
 
خوانش شعر و متون ادبی به مناسبت روز حسابدار/
دعوت حسابداران به پویش اهدای عضو
در پایان مراسم، چند قطعه شعر و متن ادبی توسط منصور شمس‎احمدی خوانده شد که با تشویق حضار همراه شد. در این بخش از مراسم، منصور شمس‎احمدی به نمایندگی از پویش اهدای عضو حسابداران همه حضار و دیگر اعضای انجمن و حسابداران و حسابرسان ایران به پیوستن به این پویش انسان‎دوستانه دعوت کرد. در این ارتباط گفتنی است، پویش اهدای عضو حسابداران همزمان با آغاز هفته گرامی‎داشت حسابدار سال جاری به صورت گسترده در شبکه‎های اجتماعی فراخوان شده است و طی آن از همه حسابداران و حسابرسان دعوت شده است با مراجعه به وبگاه www.ehda.ir و عضویت واحد فراهم‎آوری اعضای پیوندی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری رسالت خدمت‎رسانی عمومی خود به جامعه را پس از مرگ خود نیز مستدام کنند.
 
 

به اطلاع اعضای انجمن و دیگر علاقه‎مندان می‎رساند، ظرف روزهای آغازین هفته آینده نشریه الکترونیکی گزارش تصویری این مراسم از طریق وبگاه و کانال رسمی انجمن در تلگرام منتشر خواهد شد.

شماران