بدین وسیله ضمن شادباش فرارسیدن روز حسابدار و آغاز هفته گرامی‎داشت حسابدار به اطلاع اعضای گرامی انجمن حسابداران خبره ایران می رساند، در راستای ارائه خدمات رفاهی به اعضای گرامی مطابق روال سالهای گذشته، و با توجه به سررسید شدن مهلت قرارداد بیمه گروهی مازاد درمان اعضای انجمن، اقدامات اولیه مورد نیاز برای تجدید این قرارداد برای یک سال آینده با شرکت بیمه ایران انجام شده است.

 

با توجه به مرتب فوق، اعضای متقاضی استفاده از این بیمه درمانی تکمیلی گروهی میتوانند حداکثر تا 28 آذر 1395 مدارک مورد نیاز خود و افراد تحت تکفل خود را پس از مطالعه دقیق فایلهای زیر تکمیل و به نمایندگی بیمه ایران (به طریق ذکر شده در فایلهای زیر) ارسال کنند.

 

اعضای متقاضی برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند با تلفنهای 55187747 و 55187221 (نمایندگی بیمه ایران) تماس بگیرند.

 

اطلاعات تکمیلی:

1-      اطلاعات ضروری قرارداد گروهی بیمه درمانی تکمیلی اعضای انجمن

2-      جدول تعهدات قرارداد گروهی بیمه درمانی تکمیلی

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه