صبح روز چهارشنبه، 27 مرداد 1395، مجمع عمومی جامعه حسابداران رسمی ایران به منظور انتخاب ششمین شورای عالی این جامعه با حضور پرشور بیش از نهصد نفر از اعضاء در محل تهران، پژوهشگاه نیرو، تالار خلیج فارس برگزار شد. بر مبنای اخبار منتشره در منابع رسمی، هفت نفر از نامزدهای مورد حمایت انجمن حسابداران خبره ایران در بین یازده نفر منتخبان نهایی این انتخابات قرار دارند.

 

گفتنی است، مجمع عمومي جامعه حسابداران رسمي ايران به منظور برگزاری انتخابات ششمین دوره شوراي ‌عالي این جامعه در روز چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 برای برگزاری در ساعت 8 صبح  روز چهارشنبه 27 مرداد 1395 در تهران، پژوهشگاه نيرو فراخوانده شده بود. مطابق این اطلاعیه، داوطلبان شرکت در این انتخابات باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه، 23 اردیبهشت 1395 درخواست كتبي خود را مطابق فرم تعیین شده از طریق پست پیشتاز یا به صورت حضوری به دبیرخانه جامعه‌ حسابداران رسمي ايران تحویل می‎دادند.

 

انتشار فهرست نامزدهای واجد صلاحیت و
نامزدهای مورد حمایت انجمن‎ها و 
گروه‎های حسابداران رسمی شاغل در بخش خصوصی و شاغل در سازمان حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی ایران، سرانجام، در روز 13 مرداد 1395 با صدور اطلاعیه‎ای فهرست نامزدهای واجد صلاحیت شرکت در «ششمین دوره انتخابات اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران» را اعلام کرد. در این راستا، شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران مطابق رویه مورد عمل در ادوار گذشته، در جلسه مورخ 18 مرداد 1395، از بین اعضای انجمن که در فهرست نامزدهای واجد شرایط شرکت این انتخابات حضور داشتند، بر مبنای معیارهای تعیین‎شده، اسامی 13 نامزد را به عنوان فهرست نامزدهای مورد حمایت انجمن حسابداران خبره ایران در این انتخابات اعلام کرد. علاوه بر انجمن حسابداران خبره ایران، انجمن حسابداری ایران، انجمن مدیران مالی حرفه‎ای ایران، انجمن حسابرسان داخلی ایران، حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی، و چند گروه از حسابداران رسمی شاغل در موسسات بخش خصوصی نیز فهرست نامزدهای مورد حمایت خود را منتشر کردند.

 

همگرایی / واگرایی فهرست نامزدهای مورد حمایت انجمن‎ها و

گروه‎های حسابداران رسمی شاغل در بخش خصوصی و شاغل در سازمان حسابرسی

در ارتباط با فهرست نامزدهای مورد حمایت انجمن‎ها و گروه‎های منسوب به حسابداران رسمی شاغل در بخش خصوصی و حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی نکات حائز اهمیت زیر قابل مشاهده و ردیابی بود:

  • فهرستهای اعلامی از سوی انجمن حسابداران خبره ایران و انجمن حسابداری ایران دارای همگرایی قابل توجهی با فهرست‎های اعلامی از سوی گروه‎های منسوب به حسابداران رسمی شاغل در موسسات بخش خصوصی بود.
  • فهرستهای اعلامی از سوی انجمن مدیران مالی حرفه‎ای ایران و انجمن حسابرسان داخلی ایران دارای همگرایی قابل توجهی با فهرست اعلامی از سوی حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی بود.
  • به رغم این که فهرست اعلامی از سوی انجمن حسابداران خبره ایران دارای همگرایی قابل توجهی با فهرست اعلامی از سوی انجمن حسابداری ایران و فهرست‎های اعلامی از سوی گروههای منسوب به حسابداران رسمی شاغل در موسسات بخش خصوصی بود؛ همچنین، دارای پنج نامزد مورد حمایت مشترک با فهرست اعلامی از سوی حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی بود. در واقع، 45 درصد از نامزدهای مورد حمایت حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی در فهرست اعلامی از سوی انجمن حسابداران خبره ایران نیز به چشم میخوردند. علاوه بر این، فهرست‎های اعلامی از سوی انجمن مدیران مالی حرفه‎ای ایران و انجمن حسابرسان داخلی ایران نیز، پس از فهرست اعلامی از سوی حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی، دارای بیشترین همگرایی با فهرست اعلامی از سوی انجمن حسابداران خبره ایران بودند. از این نظر، فهرست اعلامی از سوی انجمن حسابداران خبره ایران را می‎توان متعادل‎ترین و فراگیرترین فهرست اعلامی در انتخابات این دوره دانست.
  • علاوه بر نکات عمومی فوق، اعلام حمایت هر چهار انجمن فوق و تمامی گروه های منسوب به حسابداران رسمی شاغل در موسسات بخش خصوصی و حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی از کاندیداتوری رحمت اله صادقیان (رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران) - که بر مبنای اخبار منتشره در منابع غیررسمی بالاترین تعداد رای را در تمامی شش دوره انتخابات شورای عالی جامعه تا کنون به دست آورده است - نیز از نکات قابل توجه انتخابات این دوره بود.

 

سهم هر یک از فهرست‎ها از نتایج نهایی

بر مبنای اخبار منتشره در منابع رسمی، سهم هر یک از فهرست‎های مورد حمایت انجمنها و گروههای حسابداران رسمی شاغل در بخش دولتی و بخش خصوصی از یازده نفر منتخبان نهایی به شرح زیر است:

  • انجمن حسابداران خبره ایران: 7 نفر
  • انجمن حسابداری ایران: 6 نفر
  • حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی: 5 نفر
  • انجمن مدیران مالی حرفه‎ای ایران: 5 نفر
  • انجمن حسابرسان داخلی ایران: 4 نفر
  • گروه‎های منسوب به حسابداران رسمی شاغل در بخش خصوصی: بین 6 تا 7 نفر

 

اخبار مرتبط:

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه