دوشنبه هفته جاری؛ تنها یک روز پس از انتشار اطلاعیه «مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)» مبنی بر هشدار سوءاستفاده برخی موسسات آموزشی غیرمعتبر در برگزاری غیرمجاز دورههای آموزشی ACCAو CIMAدر ایران؛ بخش خاورمیانه ACCAبا ارسال پستی در صفحه فیسبوک خود به دانشجویانش توصیه کرد صرفاً از خدمات مراکز آموزشی مورد تایید این انجمن حرفهای در شهر و کشور محل اقامت خود استفاده کنند.

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، «ACCAخاورمیانه» در یادداشت ارسالی در صفحه رسمی فیسبوک خود ضمن ارسال پیوند «سامانه جستجوی مراکز آموزشی مورد تایید ACCAدر سرتاسر جهان» (این پیوند)از دانشجویان خود خواسته است با استفاده از این سامانه، ابتدا مراکز آموزشی مورد تایید ACCAدر شهر و کشور محل اقامت خود را جستجو و صرفاً نسبت به استفاده از خدمات آموزشی این مراکز اقدام کنند.

 

در این ارتباط گفتنی است، بر مبنای اطلاعات موجود در «سامانه جستجوی مراکز آموزشی مورد تایید ACCAدر سرتاسر جهان»، مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) به عنوان تنها مرکز آموزشی مورد تایید ACCAدر ایران معرفی شده است.

 

مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) یکشنبه هفته جاری (دهم مردادماه) در پی استعلام و پرسوجوی تعدادی از دانشجویان در ارتباط با اعتبار دوره‎های آموزشی برگزاری توسط یکی از مراکز آموزشی که اخیراً نسبت به برگزاری غیرمجاز دورههای آموزشی مرتبط با ACCAوCIMA در ایران مبادرت کرده است؛ اقدام به انتشار اطلاعیه‎ای هشداردهنده کرد که متن کامل آن در این پیونددر دسترس علاقه‎مندان است.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه