بنیاد استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی (IFRS Foundation) با انتشار گزارشی مجموع شرکتهای محلی و خارجی پذیرفته‎شده در بورس‎های سرتاسر جهان که از استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی (IFRS) استفاده می‎کنند را بیش از 26.000 شرکت اعلام کرد. مطابق این گزارش، بیش از 80 درصد از شرکتهای محلیپذیرفتهشده در بورسهای سرتاسر جهان که از استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) استفاده نمیکنند، در فهرست شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورسهای آمریکا، چین، ژاپن، و هند هستند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، بنیاد IFRSاین گزارش را با استفاده از داده‎های موجود در شناخت‎نامه (پروفایل) کشورها (گردآوری‎شده توسط بنیاد IFRS)، و داده‎های موجود در وبگاه فدراسیون جهانی بورس‎ها (WFE)و وبگاه فدراسیون بورس‎های سهام اروپایی و آسیایی (FEAS)تنظیم و ارائه کرده است. بر مبنای منابع یادشده، داده‎های زیر در دسامبر 2015 استخراج شده‎اند:

 

 

تعداد بورس‎های عضو

تعداد شرکت‎های پذیرفته‎شده

فدراسیون جهانی بورسها (WFE)

58

45.923

فدراسیون بورسهای سهام اروپایی و آسیایی (FEAS)

27

4.433

جمع

85

50.356

 

*: شامل 47.818 شرکت محلّی و 2.538 شرکت خارجی

 

 

در سه جدول زیر، داده‎های مربوط به نحوه استفاده این 50.356 شرکت محلی و خارجی پذیرفته‎شده در 85 بورس‎ سرتاسر جهان از استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) ارائه شده است. بنیاد IFRSبرای گردآوری این داده‎ها مفروضاتی را درنظر گرفته است که در صفحه مربوط به این گزارش بر روی وبگاه بنیاد IFRSدر دسترس علاقه‎مندان است. با این حال، بنیاد IFRSاعلام کرده است که ضریب خطای به‎کارگیری این مفروضات ناچیز است؛ به طوری که تصویر ارائه‎شده در جداول زیر را مخدوش نمیکند.

 

تصویر کلی

بر مبنای گزارش بنیاد IFRS، تصویر کلی استفاده از استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) توسط شرکتهای پذیرفته‎شده در بورس‎های سرتاسر جهان به شرح زیر اعلام شده است:

  • بیش از 25.000 شرکت از حدود 48.000 شرکت محلی پذیرفته‎شده در 85 بورس سرتاسر جهان از استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) استفاده می‎کنند. بیش از 80 درصد از شرکت‎های محلی پذیرفته‎شده در بورس که از این استانداردها استفاده نمی‎کنند جزو شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس‎های آمریکا، چین، ژاپن، و هند هستند.
  • بر مبنای اطلاع بنیاد IFRS، از حدود 2.500 شرکت خارجی پذیرفته‎شده در 85 بورس سرتاسر جهان بیش از 1.000 شرکت از استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) استفاده می‎کنند. بنیاد IFRSدر خصوص باقیمانده شرکت‎ها در حال گردآوری اطلاعات تکمیلی است.

 

 

 

 

متن کامل این گزارش در قالب فایل PDF نیز در این پیوند در دسترس علاقه‎مندان است.

 

منبع:

How many listed companies use IFRS Standards globally?, IFRS Foundation, last updated 25 July 2016

 

 

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه